Co Vám nabízíme za genealogické výstupy?

PŘÍMÁ LINIE, PŘÍMÁ LINIE RODU SE SOUROZENCI, RODOKMEN, ROZROD, VÝVOD, SEPSÁNÍ HISTORIE DOMU/ GRUNTU/ USEDLOSTI, RODINNÁ KRONIKA A DALŠÍ.

V hledání Vašich předků se zaměřujeme na celou Českou republiku.

 
Platné od 1. 1. 2024:

1) PŘÍMÁ LINIE

Nejčastěji přímá mužská nebo přímá ženská linie výchozí osoby. V ní se dohledávají všichni přímí mužští předci s manželkami nebo přímí ženští předci s manželi. A to co nejdále do minulosti. Možné vyhotovit v poměrně krátkém časovém úseku a u mužské linie se jedná o nejžádanější a současně nejlevnější variantu genealogických služeb.

ROZPĚTÍ ODHADOVANÉ SUMY ZA ZHOTOVENÍ:

5000,- – 10.000,- Kč (v případě 2 přímých linií 10.000,- – 20.000,- Kč)

Otcovská přímá liniemužská přímá linie

Otcovská + mateřská přímá linie2 přímé linie (mužská + ženská)

2) PŘÍMÁ LINIE SE SOUROZENCI

Jedná se o přímou linii rozšířenou o dohledání sourozenců v každé generaci co nejdále do minulosti. Podrobnost je závislá na požadavcích zákazníka a na počtu dohledaných záznamů. Cenová náročnost je vždy uváděna v rozmezí odhadované ceny.

ROZPĚTÍ ODHADOVANÉ SUMY ZA ZHOTOVENÍ: 25.000,- – 38.000,- Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

3) RODOKMEN

V případě vypracování rodokmenu se postupuje od minulosti do budoucnosti. Základem je dohledání nejstaršího doloženého předka, jehož potomci v nepřerušených mužských liniích tvoří výsledný rodokmen. V určitých případech mohou být tyto linie sledovány i s důrazem na přenos rodového příjmení. Tento typ genealogické práce je určen zejména pro ty, kteří chtějí znát co nejvíce svých vzdálených příbuzných. Vypracování rodokmenu v jakékoliv jeho variantě je velmi časově a finančně náročné.

ROZPĚTÍ ZÁKLADNÍ ODHADOVANÉ SUMY ZA ZHOTOVENÍ: 40.000,- – 80.000,- Kč (základní rozmezí)

 

4) ROZROD
Podobné jako tzv. rodokmen. Zde se však dohledávají zcela všichni potomci jednoho manželského páru v minulosti bez ohledu na rodové příjmení. Jedná se o nejnáročnější typ genealogické práce, se kterým souvisí i cena. Ta je velmi variabilní a je vždy konzultována se zákazníkem dopředu tak, aby nedošlo k nedorozumění. Ve výsledku tak může jít o dohledávání několika tisíc osob.

 

5) VÝVOD
Do vývodu patří všichni přímí předci výchozí osoby ve všech liniích. Cena se odvíjí podle toho, kolik generací svých předků si zákazník přeje najít. Nežádanějších je pět generací. Pracovně i cenově je náročnější. Dopředu je možno spočítat částku za určitý počet generací v ideálním případě, že by se podařilo vše dohledat. Stejně tak se nepočítají do konečného výsledku záznamy/údaje poskytnuté klientem.
ROZPĚTÍ ODHADOVANÉ SUMY ZA ZHOTOVENÍ:
4 generační vývod – až 9250,- Kč    5 generační vývod – až 19.250,- Kč
6 generační vývod – až 39.250,- Kč      7 generační vývod – až 79.250,- Kč
8 generační vývod – až 159.250,- Kč9 generační vývod – až 319.250,- Kč

 

6) SEPSÁNÍ HISTORIE DOMU/ GRUNTU/ USEDLOSTI

Vypracování historie domu či selské usedlosti na základě rozličných archivních pramenů, převážně z fondů šlechtických velkostatků. Je možné zjistit hodnotu nemovitosti, vyplácení dědických podílů, jak byla usedlost předávána z generace na generaci, kdy byla zakoupena případně, kdy se na ní Váš předek přistěhoval.

 

7) RODINNÁ KRONIKA
Tvorba rodinné kroniky je úzce propojena s tvorbou přímé linie se sourozenci či rodokmenu a každý z těchto výstupů rozšiřuje. Abychom Vám mohli i tuto službu nabídnout, je nejlépe si nejprve nechat od nás vypracovat přímou linii se sourozenci nebo rodokmen a na jejich základě sepisujeme kroniku. Často bývá kronika doplněna o řadu kartografických (mapových) podkladů, fotografie, případně dochované listiny, rodné listy či zápisy z gruntovních knih (pokud i o tyto archivní záznamy projeví klient zájem). Časová náročnost tvorby rodinné kroniky se pohybuje cca mezi 4-6 měsíci.
 
ROZPĚTÍ ODHADOVANÉ SUMY ZA ZHOTOVENÍ: dle počtu znaků (1 normostrana = 1800 znaků = 300,- Kč)

Náklady na tisk a vazbu rodinné kroniky nejsou započítávány do výsledné ceny kroniky. Záleží na zadavateli zakázky, zda si od nás nechá udělat tisk a vazbu či se spokojí s .pdf verzí, kterou si následně dle své libovůle nechá vytisknout a svázat. Zároveň nesepisujeme rodinnou kroniku z vývodu a rozrodu. Děkujeme za pochopení.

Ukázka vzorových prací je ke stažení zde:

Václav Černý, Historie rodu RADA.pdf (5,65 MB)
Josef David, Rodinná kronika rodu PECHA z Markvarce.pdf (29,37 MB)
 
 
8) ODBORNOU POMOC ZÁJEMCŮM PŘI BÁDÁNÍ PŘÍMO V ARCHIVU

Půjdeme s Vámi přímo do archivní badatelny, kde můžete sami s naší pomocí pátrat po svých předcích. Cena je odvislá od doby strávené v archivu a základní hodinová sazba je uvedena v našem ceníku.

 
9) GENEALOGICKÉ KONZULTACE

Probereme a zkonzultujeme s Vámi genealogické záležitosti. Konzultace nabízíme formou osobního setkání, případně telefonicky.

 

10) PŘEDNÁŠKY A KURZY

V případě zájmu jsme ochotni pro Vás popřednášet o rodopisu a genealogii, případně uspořádat genealogický kurz. Více ZDE