Jak začít? Prvotní informace k hledání předků

Pokud se rozhodnete pro naše služby, budeme pro začátek bádání potřebovat Vaši spolupráci. Vaším úkolem bude zjistit co nejvíce informací, které vyčtete z rodných/ křestních, oddacích a úmrtních listů. Je možné využít například i svatebních oznámení, parte, školní vysvědčení, domovských listů ale i jiných dokumentů. Poptejte se i rodinných pamětníků. Nejdůležitější je pro nás znát co nejstarší jména a místakde se rodili, brali a umírali členové Vašeho rodu, ale pomohou i jakékoliv jiné zkazky o Vašem rodu. Pokud se nemůžete nebo nemáte koho zeptat a žádný z dokumentů se u Vás nezachoval, nevadí, i s tím si poradíme. Začneme s pátráním u Vaší osoby či u jiné výchozí osoby pro pátrání.  

Pro jednodušší orientaci, jaké údaje o Vašich předcích jsou pro nás důležité do začátku, Vám nabízíme možnost stáhnout si náš genealogický dotazník (v .docx či v .pdf verzi). Jeho vyplněním nám velmi usnadníte další bádání. Děkujeme 🙂

Genealogický dotazník pro výstupy přímá linie nebo 2 přímé rodové linie:

.DOCX verze:Genealogicky dotaznik VASE GENY na dosah ruky pro vystupy prima linie, 2 prime linie.docx
.PDF verze:Genealogicky dotaznik VASE GENY na dosah ruky pro vystupy prima linie, 2 prime linie.pdf

Genealogický dotazník pro výstup vývod rodu:

.DOCX verze:Genealogicky dotaznik VASE GENY na dosah ruky pro vystup vyvod.docx
.PDF verze:Genealogicky dotaznik VASE GENY na dosah ruky pro vystup vyvod.pdf

Genealogický dotazník pro výstup přímá linie rodu se sourozenci:

.DOCX verze:Genealogicky dotaznik VASE GENY na dosah ruky pro vystup prima linie rodu se sourozenci.docx
.PDF verze:Genealogicky dotaznik VASE GENY na dosah ruky pro vystup prima linie rodu se sourozenci.pdf

Je také pravděpodobné, že budeme potřebovat Vaši ověřenou plnou moc (ověření provádí czechpoint/ matriční úřad či notář), která nám umožní pátrat po Vašich předcích na současných matričních úřadech. Tam se nacházejí zejména ty nejmladší matriky (tzv. „živé“), bez kterých se rodopisec neobejde. Do nich však mohou nahlížet jen přímí potomci nebo zplnomocněné osoby. K plné moci budeme potřebovat i kopii rodného/ křestního nebo oddacího listu, prokazující příbuznost mezi Vámi a hledanou osobou. Stejně tak k našemu bádání budeme potřebovat ověřenou kopii Vašeho rodného/ křestního listu:

.DOCX verze:Vzorova plna moc pro genealogicke ucely.docx (14 kB)
.PDF verze:Vzorova plna moc pro genealogicke ucely.pdf (152 kB) 

To vše však vyřídíme na naší první osobní informativní schůzce/ případně skrze telefonický rozhovor. Zde si také ujasníme, kterou z variant zpracování rodokmenu (či jiného genealogického výstupu) jste si vybrali. Jaké jsou Vaše priority, přání a jaké jsou Vaše finanční možnosti. Upřesníme si i dodací lhůtu. Vše sladíme k Vaší spokojenosti.  Zároveň nabízíme ke stažení také náš „firemní manuál“ pro budoucí klienty, který vás seznámí se všemi aspekty postupu našeho bádání; jaké nabízíme služby; s tím, jak s klientem komunikujeme; co je pro nás důležité vědět do začátku a v neposlední řadě také se způsobem účtování naší práce:

.PDF verze:Manual_nabizene_sluzby-VASE_GENY_1.vyd_2024 (1,18 MB)

Nastane-li situace, že žijete v rámci naší země daleko od míst, kde sídlíme a pracujeme my a osobní schůzka by vzhledem ke vzdálenosti byla komplikovanou (či nemožnou například z důvodu obav o zdraví -> covid-19 apod.), řešíme Vaší pobídku na zhotovení genealogického výstupu telefonickou i e-mailovou domluvou.

Taktéž pro Vás nabízíme možnost využít náš dárkový poukaz. Vhodný je zejména v situaci, kdy byste chtěli obdarovat někoho z blízkých genealogickým dárkem (k narozeninám/ životnímu jubileu/ jako vánoční dárek), ale nezbývá příliš mnoho času na realizaci zakázky. Proto Vám nabízíme možnost předat jim nejdříve tento poukaz, na základě něhož si ona osoba u nás po skončení realizace zakázky převezme svůj dárek z našich rukou.

Pramenná základna rodinných dokumentů, které nám mohou pomoci:

  • rodný list, domovský list, oddací list, úmrtní list, parte, pamětní listy (např. na 1. svaté přijímaní)
  • rodinné paměti či kroniky, dopisy, pracovní knížky, vojenské knížky
  • rodinné majetkové a právní dokumenty (svatební smlouvy, trhové smlouvy, gruntovní převodní listiny, závěti=kšafty)
  • fotografie, případně další filmový materiál
  • náhrobky na rodinném hrobě atd.
  • pokud máte informace o tom, že Vaši předci se vystěhovali do zahraničí, tak i dokumenty v podobě lodních lístků