Genealogický rozcestník

V době svého vzniku (r. 2015) se jednalo o první nejrozsáhlejší genealogický rozcestník v České republice. Po 6 letech se nyní dočkal velké aktualizace – rozšíření o nové odkazy i kontrolu platnosti jednotlivých odkazů. Navíc ke každému uvedenému webu přibyl i screen jednotlivé uvedené stránky. Při procházení rozcestníku na mobilu doporučujeme otočit mobil na délku, aby se zobrazovaly jednotlivé tabulky s odkazy i jednotlivými screeny. K 18. 1. 2021 obsahuje 293 aktivních platných odkazů. 

V následujících tabulkách naleznete řadu odkazů členěných do tematických kategorií (podskupin). Věříme, že si všichni přijdete na své a pomocí těchto odkazů se Vám podaří nalézt informace či alespoň stopy k tomu, koho a co hledáte.  Odkazy jsou postupně rozšiřovány s ohledem na vznik nových genealogicky relevantních webů na něž narážíme v průběhu měsíců a let.

Pro hledání odkazů máte 2 možnosti. První je hledání dle kategorie (podskupiny), kdy stačí kliknout na název dané podskupiny v levém či pravém panelu (widgetu). Druhou variantou je hledání skrze funkci „hledat“ – CTRL + F, kterou mají v sobě implementovány všechny nejrozšířenější internetové prohlížeče (Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge). Můžete tak zadat Vámi hledané konkrétní slovo.

Nefungující odkaz poznáte dle přeškrtnutého odkazu. K jejich opravě bude docházet každý měsíc, aby rozcestník byl vždy co nejaktuálnější.

Poslední aktualizace k 11. 4. 2023:

Zákony – matriční a archivní problematika:
https://www.mvcr.cz/clanek/matriky-nahlizeni-do-matricnich-knih-a-sbirky-listin.aspxVšeobecně k matričnímu hledání na stránkách MVČR
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-301Původní znění zákona o matrikách, jménu a příjmení atd. z r. 2000
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-312Aktuální zákon (Předpis č. 312/2013 Sb.) k matričnímu bádání v ČR
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-279Zákon č. 279/2019 Sb. – Zákon, kterým se mění některé zákony na úseku vnitřní správy
k této problematice více zde na našem webu v sekci změny v matričním zákoně Informace_18-2019-Vyhledávání_v_MK_spr_poplatky_všem.pdfMetodika MVČR – oddělení matrik k výběru správních poplatků dle zákona č. 279/2019 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-499Zákon č. 499/2004 Sb. – Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů v aktuálním znění z 24. 4. 2019 (verze 17)

 

Mapy římskokatolických (arci)diecézí v České republice:
Pražské vikariátyPražská arcidiecézeBrněnská diecéze
Českobudějovická diecézeLitoměřická diecézeOstravsko-opavská diecéze
Královehradecká diecézeOlomoucká arcidiecézePlzeňská diecéze
Kliknutím na obrázek (screen) se otevře ve zvětšené podobě

 

Matriky v českém prostředí – online (digiarchivy + e-badatelny + VadeMeCum):
https://vademecum.nacr.cz/vademecum/Archivní VadeMeCum Národního archivu Praha (zejména židovské matriky)
https://www.mza.cz/actapublica/Actapublica Moravského zemského archivu v Brně
http://vademecum.soalitomerice.cz/vademecum/VadeMeCum Státního oblastního archivu v Litoměřicích
http://www.portafontium.czPorta fontium Státního oblastního archivu v Plzni
https://ebadatelna.soapraha.cz/E-badatelna Státního oblastního archivu v Praze
http://digi.ceskearchivy.cz/Digiarchiv Státního oblastního archivu v Třeboni
https://aron.vychodoceskearchivy.cz/ARchiv ONline Státního oblastního archivu v Hradci Králové
http://digi.archives.cz/Digitální archiv Zemský archiv v Opavě
https://familysearch.org/search/image/index #uri=https://familysearch.org/recapi/sord/ collection/1804263/waypointsProhlížení českých matrik online skrze stránky FamilySearch – není kompletní z celé ČR! (nutné přihlášení, registrace zdarma)
https://familysearch.org/search/ collection/location/ 1927165?region=Czech+Republic„česká stránka“ na FamilySearch – všechny doposud zveřejněné prameny ze strany mormonů (nutné přihlášení, registrace zdarma)
https://vademecum.nacr.cz/vademecum/permalink?xid=f86bf41ed11ae5f01740720eed9e0dbbŽidovské matriky
https://kramerius.army.cz/search/Digitální studovna Ministerstva obrany České republiky (obsahuje online vojenské matriky)

 

Webové stránky Národního archivu + oblastních/ zemských archivů v ČR:
Národní archiv (Praha)Zemský archiv v OpavěStátní oblastní archiv v Praze Státní oblastní archiv v Plzni
Státní oblastní archiv v LitoměřicíchStátní oblastní archiv v TřeboniStátní oblastní archiv v Hradci KrálovéMoravský zemský archiv v Brně
Kliknutím na obrázek (screen) se otevře webová stránka daného archivu

 

Speciální archivy – výběr:
https://udauk.cuni.cz/ARCH-34.htmlArchiv Univerzity Karlovy v Praze
https://www.mzv.cz/archivmzv Archiv Ministerstva zahraničních věcí
https://ebadatelna.cz/eBadatelna Archivu bezpečnostních složek
http://archiv.narodni-divadlo.cz/Archiv Národního divadla
https://www.nkp.cz/sluzby/dulezite-odkazy/studovny/archiv-nkArchiv Národní knihovny ČR
https://www.prazskyhradarchiv.cz/cs/archivphArchiv Pražského hradu
https://www.prazskyhradarchiv.cz/cs/archivkprArchiv kanceláře prezidenta republiky
https://udauk.cuni.cz/Archiv Univerzity Karlovy
http://www.pamatniknarodniho pisemnictvi.cz/Literární archiv Památníku národního písemnictví
https://nfa.cz/Národní filmový archiv
https://www.jewishmuseum.cz/Židovské muzeum v Praze

 

Pobytové přihlášky + sčítací operáty online + lánové rejstříky + desky zemské větší:
Plzeňské pobytové přihlášky – Archiv města Plzeňhttps://aplikace.plzen.eu/archivprihlasky/
Ohlašovací lístky – město Plzeňhttp://www.portafontium.cz/contents/meldezettel
Sčítací operáty Plzeňského a Karlovarského kraje v SOA Plzeňhttp://www.portafontium.cz/contents/census/
Pražské pobytové přihlášky – Národní archivhttps://digi.nacr.cz/prihlasky2/
Soupis pražského obyvatelstva 1830-1910 (1920) – pražští a cizí příslušnícihttp://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink? xid=59F886CC3AA211E0824A00166F1163D4
Sčítání lidu – město Brno (z let 1857, 1880, 1900, 1870, 1850, 1890)http://digiarchiv.brno.cz/home
Sčítací operáty Moravského zemského archivu Brno (Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina + Zlínský kraj)https://www.mza.cz/scitacioperaty/
Zpřístupnění databáze sčítacích operátů okresu Mělník z let 1900, 1910 a 1921http://soapraha.cz/Aktuality/?id=1116
Sčítací operáty Jihočeského kraje v SOA Třeboňhttps://digi.ceskearchivy.cz/Scitani-lidu
Sčítací operáty v Zemském archivu Opavahttp://digi.archives.cz/da/searchlink? myQuery=180dedbfd3f50a22b2fac8be37 bde37a&modeView=LIST
Sčítací operáty v okresních archivech pod SOA Hradec Králové (nutno rozkliknout každý SOkA zvlášť  a hledat, zda mají online sčítací operáty, obecní kroniky atd.)https://vychodoceskearchivy.cz/home/prezentace-archivu/docasna-prezentace-scitani-lidu/
Odkaz na zdigitalizovaná sčítání lidu z různých koutů ČR společností Family Search (např. kolekce sčítání lidu ze ZA Opava, MZA Brno, SOA Litoměřice apod.)https://familysearch.org/search/image/ index#uri=https://familysearch.org/ recapi/sord/collection/1930345/waypoints
Online lánové rejstříky (Morava) v MZA Brnohttps://www.mza.cz/a8web/a8apps1/d1/ a8sl4dd2bad3D1.htm
Zdigitalizované knihy Desky zemské větší + jejich inventární přehledhttps://vademecum.nacr.cz/vademecum/permalink?xid=1f054aa0c75183c571b04df4d414c3f3
Edice Soupis poddaných podle víry z roku 1651 jako e-knihy ve formátu .pdf volně ke staženíhttps://www.nacr.cz/vyzkum-publikace-odborne-akce/publikace/e-knihy

 

Vyhledávací databáze na internetu (tematicky různé):
https://www.mvcr.cz/clanek/archivni-fondy -a-sbirky-v-ceske-republice-386553.aspxZákladní archivní a muzejní databáze sbírek a fondů na stránkách Ministerstva vnitra České republiky
http://www.cesonline.cz/arl-ces/cs/index/Databáze pro samotná muzea – tzv. „Centrální evidence sbírek“ = CES on-line (=Centrální evidence sbírek muzejní povahy)
http://biblio.hiu.cas.cz/Databáze existující české historické, kulturně historické, archeologické a archivní literatury
http://kramerius.nkp.czDigitální knihovna Národní knihovny ČR – obsahuje řadu periodik, novin, časopisů, sborníků
http://archiv.ucl.cas.cz/Digitalizovaný archiv časopisů Ústavu pro českou literaturu Akademie věd České republiky (Národní listy, Lidové noviny, Světozor)
https://1url.cz/RzZLYOpisy moravských urbářů v aplikaci Moravského zemského archivu Brno
http://base.auschwitz.org/wiezien.php?lang=plVyhledávání obětí v Osvětimi (polsky, stačí zadat jméno/příjmení)
https://www.bmsj.eu/content/11Společnost pro dějiny Židů v České republice
https://monasterium.net/mom/home?_lang=cesDigiarchiv obsahující listiny z více než 100 zemí – projekt MONASTERIUM
http://www.mza.cz/a8web/A8Apps1/D16/A8SL4DD2Bad3D16.htmDůlní mapy v aplikace Moravského zemského archivu Brno
http://www.mza.cz/a8web/a8apps1/URB01/A8SL4DD2Bad3URB01.htmUrbáře v aplikaci Moravského zemského archivu Brno
https://is.cuni.cz/webapps/archiv/public/?lang=csStudenti pražských univerzit 1882-1945
http://depositum.cz/Digitalizovaná knihovna Katolické teologické fakulty University Karlovy (např. Soupis památek historických a uměleckých v království českém)
http://cantores.wz.cz/Databáze kantorů Moravy a Slezska
https://www.drobnepamatky.cz/Projekt mapující pomníky, památníky, sochy, kapličky, boží muka, kříže, zvonice, sloupy, památeční kameny zejména pro plzeňský, jihočeský, středočeský kraj + kraj Vysočina
http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/Regionální internetová topografická encyklopedie Karlovarského kraje
http://vodnimlyny.cz/Databáze vodních mlýnů v Čechách na Moravě a ve Slezsku
https://sites.google.com/site/mlynarsti/Databáze rodů stěhovavých povolání (mlynáři, kantoři, šafáři, kováři, myslivci atd.)
http://www.augustsedlacek.cz/Databáze kartoték Augusta Sedláčka
http://www.papirovaplatidla.cz/Databáze našich bankovek od r. 1902 do současnosti
https://theses.cz/Online dostupné vysokoškolské kvalifikační práce
https://www.libri.cz/databaze/kdo20/main.phpInternetová databáze knihy „KDO BYL KDO v našich dějinách ve 20. století“ (nakladatelství Libri)
https://mapy.plzen.eu/mapy-a-aplikace/Mapová portál města Plzně
https://mesta.obce.cz/Databáze vyhledávání měst a obcí 
http://www.uir.cz/Územně identifikační registr ČR
http://www.jihoceskaremesla.cz/Jihočeská řemesla
https://www.legal-tools.org/Databáze Mezinárodního trestního soudu včetně poválečných tribunálů
https://www.cbvk.cz/digitalni_knihovna.htmlDigitální knihovna Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích

 

Online encyklopedie českých měst:
Online encyklopedie města Brnahttps://encyklopedie.brna.cz/
Online encyklopedie města České Budějovicehttp://encyklopedie.c-budejovice.cz/
Online encyklopedie města Hodonínahttps://encyklopedie.hodonina.cz/
Online encyklopedie města Chebuhttp://encyklopedie.cheb.cz/
Online encyklopedie města Jihlavyhttps://encyklopedie.ji.cz/
Online encyklopedie města Ostravyhttps://encyklopedie.ostrava.cz/
Online encyklopedie města Plzněhttps://encyklopedie.plzen.eu/
Online encyklopedie města Uherského Hradištěhttps://encyklopedie.mesto-uh.cz/
Rejstřík objektů v historické části města Český Krumlovhttp://www.encyklopedie.ckrumlov.cz/ docs/cz/osobno_seznam.xml

 

Hřbitovy – vyhledávání zemřelých:
https://www.hrbitovy.cz/index.htm/Správa pražských hrobů (vyhledávání hrobů dle jména)
https://www.ceskehrbitovy.cz/index.php?sub=5Databáze českých hřbitovů (zejména středočeských)
http://spolek-prokop-pb.cz/wp-content/uploads/2016/04/PBHrbitov2a.pdfPříbramský hřbitov na Panské louce – pochovaní dle abecedy I. díl A-I
http://spolek-prokop-pb.cz/wp-content/uploads/2016/04/PBHrbitov2b.pdfPříbramský hřbitov na Panské louce – pochovaní dle abecedy I. díl J-O
http://spolek-prokop-pb.cz/wp-content/uploads/2016/04/PBHrbitov2c.pdfPříbramský hřbitov na Panské louce – pochovaní dle abecedy I. díl P-Ž
https://gis.brno.cz/mapa/hrbitovy/ Vyhledání zemřelého v Brně na místních hřbitovech
https://geoportal.jihlava.cz/mapa/pasport-hrbitovu/ Vyhledání zemřelého v Jihlavě
http://www.chewra.com/keshetnew /kweb/kategorie.aspx?kid=2Databáze českých a moravských židovských hřbitovů 

 

Slovníky online:
Digitalizované slovníky + databáze historické češtiny https://vokabular.ujc.cas.cz/
Latinsko-český slovník řemesel, služeb a úřadů http://paichl.cz/knihy/SL-LACS0.htm
Hanácko – česko – anglický slovník (možno stáhnout i v .pdf) https://www.hanactina.cz/cesko -hanacky-slovnik-online/
Lidový slovník pro chalupářehttps://lidovyslovnik.cz/index.php
Německo-český slovník místních jmenhttp://mmh.cz/lingua/mj_cs
Databáze Česko – německý slovník Fr. Št. Kottahttp://kott.ujc.cas.cz/
Latinsko-český slovníkhttp://latinsky-slovnik.latinsky.cz/latinsko-cesky/
Dobrovského německo-český slovník (odkaz na I. svazek)https://books.google.cz/books/about/ Deutsch_b%C3%B6hmisches_W%C3%B6rterbuch.html?id =E89EAAAAcAAJ&redir_esc=y
Česko-anglický a opačně + slovník cizích slovhttps://www.online-slovnik.cz/
Univerzální a celosvětově nejrozšířenější překladačhttps://translate.google.cz/
Český slovník – překlad z/do 8 jazykůhttps://www.slovnik.cz/
Křížkův Latinsko-český slovníkhttps://kramerius.nkp.cz/kramerius/ MShowMonogra ph.do?id=21969

 

Místopis online:
https://www.digitalniknihovna.cz/mlp/view/uuid:eb4ae190-63b0-11dd-83c1-000d606f5dc6?page=uuid:130bf930-687f-11dd-a6d8-000d606f5dc6Chytilův adresář hl. města Prahy z r. 1925 online
http://www.zanikleobce.cz/chytil.phpChytilův místopis Československé republiky 1929 (2. akt. vydání)
https://1url.cz/hzCmgAdministrativní lexikon obcí republiky Československé 1955: podle správního rozdělení 1. ledna 1955 na Krameriovi
https://sedlacek.hrady.cz/August SEDLÁČEK, Hrady, zámky a tvrze české – online
http://boehmen.nilius.net/Johann Gottfried Sommer – Das Königreich Böhmen. (některé části Boleslavského a Žateckého kraje)
http://www.zanikleobce.cz/Evidence obcí zaniklých po roce 1945 na území ČR
https://digi.ceskearchivy.cz/Pristupove-bodyPřístupové body včetně celorepublikového zeměpisného rejstříku obcí, osad a míst jižních Čech s přesahy do okolí (+rejstřík událostí, osob, výtvorů atd.)
https://1url.cz/6zCm3Seznam německých názvů obcí a osad v Česku na české Wikipedii
https://1url.cz/WzC7vSeznam německých názvů obcí a osad v Česku (německo-česká varianta) na německé Wikipedii
https://www.tschechien-online.org/basisinfo/liste-deutscher-bezeichnungen-tschechischer-orte-buchstabe-aMísta v Čechách – česko-německá i česko-německá varianta
http://www.soalitomerice.cz/lexikon-obci/Lexikon obcí severních a severozápadních Čech
http://www.zwittau.cz/K městu Svitavy a okolí
https://1url.cz/mzCmsMístopisný seznam měst, vesnic a samot Hřebečska na české Wikipedii
http://www.hartau.de/PBM/Protektorat.htmlSeznamy samosprávného dělení českých zemí v době Protektorátu (německé i české názvy obcí a měst)
https://1url.cz/WzC7XHistorický lexikon obcí 1869 – 2005 (na stránkách ČSÚ) v .pdf formátu
https://www.lidova-architektura.cz/Vzdělávací portál o lidové architektuře a památkách ČR věnovaný historii osídlení a dějinám staveb na vesnici
https://www.mistopisy.cz/Místopisný průvodce po ČR
http://www.mistopis.org/puvodni_index.htmlMístopis jihozápadních Čech
http://severniceskobudejovicko.cz/Historie nejen severního Českobudějovicka
http://podripskagenealogie.euweb.cz/Místopis oblasti okolo hory Říp – Podřípska
https://akpool.de//Staré pohlednice
http://www.fotohistorie.cz/Web plný českých historických fotografií měst a obcí
https://1url.cz/czC7OFotografie šumavských obcí Šebestova, Nicov, Řetenic a dalších okolních lokalit do roku 1945
http://jikan.wz.cz/view.php?cisloclanku=2010080001Berní registra majitelů domů ve Vysokém Mýtě z roku 1599
https://1url.cz/JzC79Kroniky města Pelhřimov online (1889-1900 + 1904-2004)
https://www.senftenberg.cz/Historie a kultura Orlických hor a Podorlicka
http://hostivickahistorie.cz/Web mapující historii obce Hostivice a obcí okolních (střední Čechy)
http://www.ceskasibir.cz/Regionální internetová knihovna, digitální archiv a obrazová databanka oblasti České Sibiře
https://akon.onb.ac.at/Staré pohlednice online ze sbírky Rakouského národního archivu

 

Databáze a stránky věnující se době 1948-1989 v ČSR a ČSSR:
Ústav pro studium totalitních režimůhttps://www.ustrcr.cz/
Informační badatelna + dokumentační portál o Státní bezpečnostihttps://ibadatelna.cz/
eBadatelna Archivu bezpečnostních složekhttps://ebadatelna.cz/
Stránky Archivu bezpečnostních složek – vyhledávání v Seznamech útvarů StB, pohraniční stráže + evidenčních záznamech Ministerstva vnitra ČRhttps://www.abscr.cz/
Vyhledávací stránky EZO StB (Evidence zájmových osob Státní Bezpečnosti)http://www.svazky.cz/sekce/Databaze_EZO
Webový portál pro dokumentaci totalitních režimůhttps://www.minulost.cz/

 

Různé webové stránky úzce tematicky zaměřené + různé pomocné odkazy:
http://wiki-de.genealogy.net/Genealogische_Symbole_und_ZeichenGenealogické symboly a značení (v němčině)
https://www.genebaze.cz/dv/term/RA_terminy.htmlVysvětlení termínů ke genealogii
https://www.svobodnici.cz/Web věnovaný svobodníkům
https://gistralik.muni.cz/index.htmlGeografický informační systém propojuje informace z hmotné i nehmotné tradiční lidové kultury Moravy z rozmezí let 1750–1900 s mapovými podklady
http://www.digitalniknihovna.cz/mlp/view/ uuid:d60b3110-f4c3-11dc-8293-000d606f5dc6?page=uuid:d2b9c6b0-f4c4-11dc-b0fe-000d606f5dc6Převodník čísel popisných v Praze z r. 1805 na čísla orientační doplněný srovnáním popisných čísel z r. 1770 a z r. 1805
https://kalender-365.de/kalendar-cz.php?yy=1838Užitečný kalendář – obsahuje rozsah let 1800-2400
https://www.jednotky.cz/Databáze různých převodů jednotek
http://www.historie.hranet.cz/heraldika/Prozatímní heraldická knihovna
http://www.wappenbuch.com/Wappenbuch – autentické německé erby ze 17. stol.
http://heraldikus.wz.cz/ramy.htmBivojova heraldika – občanský, zemský, rodový, církevní, městský a společnostní erbovník
http://www.zrecr.cz/zrecr/Zemský registr erbů České republiky (jeden z mnoha registrů)
http://kostelycz.cz/kostely.htmDatabáze kostelů a církevních staveb v ČR
http://www.znicenekostely.cz/Poškozené a zničené kostely a kaple v České republice
https://www.ze-vzduchu.cz/Letecká fotografie obcí a měst ČR
https://kontaminace.cenia.cz/Letecká mapa ČR převážně z přelomu 40. a 50. let 20. století
http://www.stara-vltava.cz/galerie.htmlGalerie historických fotografií z Povltaví
https://vlast.cz/O České republice a její minulosti
https://translate.google.cz/Kromě x slovníků dokáže skrze prohlížeč Google chrome překládat i celé cizojazyčné webové stránky

 

Jméno a příjmení:
Kalendáře a seznamy různých jmenhttp://www.jmenaprijmeni.cz/
Databáze jmen a příjmení i četnost v ČRhttps://www.nasejmena.cz/nj/cetnost.php
Stránka vám umožní vyhledat četnost příjmení nebo jména v rámci ČR; zdroje dat vychází ze statistik Ministerstva vnitra České republiky – aktuálnost k roku 2016!https://www.kdejsme.cz/
Rodopisná databáze příjmení; přispěvateli jsou sami badatelé (profesionálové i amatéři), v databázi aktuálně 30 342 rodovýchhttp://www.rodclan.cz/ i http://www.rodopis.cz/

 

České genealogické stránky a fóra:
http://www.genealogie.cz/Česká genealogická a heraldická společnost v Praze
http://genealogie-tabor.cz/Česká genealogická a heraldická společnost v Praze – pobočka Tábor
https://www.mghs.cz/Moravská genealogická a heraldická společnost Brno
http://www.cesarch.cz/Česká archivní společnost
http://www.genea.cz/Občanské sdružení Genea
http://genealogie.taby.cz/Hojně navštěvované genealogické fórum
https://www.okoun.cz/Genealogické fórum
www.genebaze.czGenealogické stránky
http://www.geneakonf.cz/Stránky genealogické konference pořádané mormoni na českém území
https://www.xtree.cz/Netradiční projekt se zabývá vzájemnými rodovými vztahy občanů České republiky a rodin spřízněných

 

Paleografické odkazy a pomůcky ke čtení starých textů:
Online Čítanka starých textůhttps://www.genebaze.cz/dv/citanka.html
Online Paleografická čítanka (autorem historik Petr Vorel)http://uhv.upce.cz/cs/paleograficka-citanka/

 

Židovská tématika:
https://www.holocaust.cz/Web věnující se vyhlazování židů včetně databáze obětí a dokumentů
https://vademecum.nacr.cz/vademecum/permalink?xid=f86bf41ed11ae5f01740720eed9e0dbbŽidovské matriky
https://vademecum.nacr.cz/vademecum/permalink?xid=b2ff9ad3db2bd8546b6f23db31e3a34eKnihy židovských familiantů
https://vademecum.nacr.cz/vademecum/permalink?xid=cd507737e9672d2f1bf925d75e7aef6cŽidovské kontrolní matriky
https://www.chewra.com/keshetnew/kweb/kategorie.a spx?kid=2Databáze českých a moravských židovských hřbitovů
https://search.cjh.org/primo_library/libweb/action/sea rch.do?vid=betaAmerická židovská historická společnost (American Jewish Historical Society)
https://www.jewishmuseum.cz/Židovské muzeum v Praze
http://www.igdj-hh.de/Institut pro dějiny německých židů (=Institut für die Geschichte der deutschen Juden – německy, anglicky)
http://www.injoest.ac.at/Institut pro dějiny židů v Rakousku (německy)
http://auschwitz.org/en/museum/archives/Osvětim-Birkenau památník a muzeum (polsky a anglicky)
https://www.hugogold.com/Stránky otevírání rakouských a českých historických knih věnujících se židovské tématice

 

Vojenská tématika:
Vojenský historický ústav Prahahttp://www.vhu.cz/
Vojenský ústřední archiv Prahahttps://www.vuapraha.cz/
Databáze Vojenského historického archivu (legionářů a padlých ve 2. SV, příslušníků čs. vojenských jednotek v zahraničí za 2. SV, padlých v 1. SV za rok 1914)http://www.vhu.cz/knihovna/digitalni-knihovna/
Vojensko-historický internetový občasníkhttp://www.militaria.cz/cz/
Digitální studovna Ministerstva obrany České republiky (obsahuje online vojenské matriky)https://kramerius.army.cz/search/
Prameny z rakouských a slovenských archívů onlinehttps://www.crarc.findbuch.net/
Spolek pro vojenská pietní místahttps://www.vets.cz/
Válečné hroby a pietní místahttps://valecnehroby.army.cz/
Letecké karty československých příslušníků RAFhttps://www.vuapraha.cz/kartoteky/?dtb=db-3909
K historii základní vojenské služby v českých zemíchhttp://www.army.cz/scripts/detail.php?id=3895
Abecední kartotéka padlých v 1. světové válce od VUA Prahahttps://www.vuapraha.cz/kartoteky/?dtb=db-196281
Československé ženy, dobrovolně bojující za 2.SV proti Nacistůmhttp://zeny-bojujici.cz/uvod
Databáze nápisů z válečných pomníků německých a rakouských vojskhttp://www.denkmalprojekt.org/index.htm
Databáze vojenských odkazůhttps://www.forces-war-records.co.uk/records.asp?SE=fb&cmp=MGNZ2013NEW&KW=fb
Historie c. k. armády v napoleonské epošehttps://www.primaplana.cz/

 

Tematické weby k 1. světové válce:
https://www.velkavalka.info/Základní zdroj informací a rozcestník o 1. SV
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/PShowPeriodical.do?id=23834&it=1Hledání padlých v 1. SV (v Seznamu ztrát vydaných)

https://1url.cz/XzCnI

Hledání zajatých během 1. SV (ve Válečných zajatcích)
https://www.vuapraha.cz/kartoteky/?dtb=db-196281Abecední kartotéka padlých v 1. světové válce od VUA Praha
https://www.vuapraha.cz/databaze-vha/Databáze Vojenského ústředního archivu Praha – sekce legionáři + padlí za 1. světové války + Databáze příslušníků čs. vojenských jednotek v zahraničí za 2. sv. války

 

Sudety:
Česko-bavorský portál přinášející prameny o obyvatelích Sudet (zastoupeny z ČR SOA Plzeň; z Německa archiv v Ambergu a Mnichově), Bavorska a západních Čechhttp://www.portafontium.cz/
Sudetoněmecký archiv v Mnichově (v němčině zejména, o Němcích žijících v ČR před r. 1945)http://www.sudetendeutsches-archiv.de/
Krajanský spolek Žatec (o minulosti Sudetských Němců v okrese Žatec – německy)https://www.heimatkreis-saaz.de/

 

RAKOUSKO:
https://data.matricula-online.eu/cs/oesterreich/Matriky rakouského (včetně Vídně, Dolních i Horních Rakous), části německého prostředí (Passau, Hildesheim, Porýní atd.) a také částečně digitalizované polské matriční knihy – dostupné nově v češtině!
https://www.austriagenweb.org/links/austrian-links/Rozcestník rakouské genealogie
https://www.onb.ac.at/digitaler-lesesaalRozcestník zdigitalizovaných materiálů Rakouské národní knihovny
https://documents.icar- us.eu/documents/2015/ 02/pfarrgrenzen-wien -vor-1784.jpgFarní hranice Vídně před rokem 1784 (mapa – německy)
https://matriken.tirol.gv.at/Matriky Tyrolska
https://www.crarc.findbuch.net/Vojenské matriky a další prameny v Rakouském státním archivu (=Österreichisches Staatsarchiv) ve Vídni
https://www.digital.wienbibliothek.at/periodical/structure/5311Lehmanovy vídeňské adresáře z let 1859-1949
https://www.oesta.gv.at/Rakouský státní archiv (=Österreichisches Staatsarchiv)
http://anno.onb.ac.at/anno-suche/#searchMode=simple&from=1Databáze Rakouské národní knihovny – digitalizované noviny a časopisy Rakousko-Uherska včetně českých
https://tng.adler-wien.eu/Databáze pomníků z různých měst a míst Rakouska v rámci projektu ADLER-Projekt Grabstein-Bilddatenbank
https://adler-wien.at/Heraldická a genealogická společnost ADLER ve Vídni
https://www.friedhoefewien.at/Možnost vyhledat zemřelé ve Vídni na hřbitovech pohřbené

 

SLOVENSKO:
Sčítání lidu na Slovensku (1869) – neúplnéhttps://1url.cz/azC7k
Vyhledávání ve slovenských matrikách (1592-1935) skrze stránky FamilySearch (nutné přihlášení)https://1url.cz/gzC7V
Databáze archivních fondů ve slovenských státních archivechhttps://1url.cz/xzC7a
Vojenský historický ústav (Bratislava)http://www.vhu.sk/
Možnost vyhledat zemřelé na Slovensku, na hřbitovech pohřbenéhttps://www.cemetery.sk/
Mapy Uher a Slovenskahttp://mapyuhorskaslovenska.blogspot.cz/

 

POLSKO:
https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/
Hledání archivních souborů napříč polskými archivy
http://www.agad.gov.pl/inwentarze/testy.htmlDigitalizace matrik z různých částí Polska (nejen katolických, ale i pravoslavných či evangelických)
https://1url.cz/szZLJVyhledávání v polských katolických matrikách skrze stránky FamilySearch (prozatím diecéze Częstochowa, Gliwice, Lublin, Radom a Tarnow) + evangelické matriky z Polska
https://data.matricula-online.eu/cs/polen/Matriky z polského katolického prostředí kolem Wroclawi
https://metryki.genealodzy.pl/metryki.phpProjekt indexace polských katolických matrik
https://genealodzy.pl/
Polské genealogické fórum
http://polski.mapywig.org/news.phpDatabáze map na polských stránkách vojensko-geografického institutu
https://siliusradicum.pl/cs/ksiegi-metrykalne/asc-parafii-rzymskokatolickiej-cieszyn-teschen/Katolické matriky města Cieszyn (=Těšín)
https://1url.cz/wzZLIEvangelické matriky farnosti Cieszyn (=Těšín) – augšpurského vyznání na stránkách Slezské knihovny v Těšíně

 

Odkazy na hledání v matrikách/ jiných pramenech v dalších evropských státech:
Matriky z oblasti Volyně, kam odešla i řada Čechůhttp://wolyn-metryki.pl/joomla/index.php
Stránky Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátelhttp://www.scvp.eu/
Ukrajinské genealogické fórum (anglicky)https://1url.cz/6zC7T
Matriky z německého katolického prostředí (Diecéze Hildesheim, Mnichov, Münster, Padeborn, Passau, Osnabrück)https://data.matricula-online.eu/cs/deutschland/
Matriky Lucemburskahttps://data.matricula-online.eu/cs/LU/
Vatikánský apoštolský archivhttps://1url.cz/rzC74
Italské matriky a další evidenční prameny na FamilySearchhttps://1url.cz/CzC7j
Britský novinový archivhttps://www.britishnewspaperarchive.co.uk/
Berlínský adresář z r. 1943 onlinehttps://digital.zlb.de/viewer/image/10089470_1943/1/
Německé evangelické matrikyhttps://www.kirchenbuchportal.findbuch.net/
Německé matriky online (placené!)https://www.archion.de/

 

Pátrání po předcích na severoamerickém kontinentě (Kanada, Latinská Amerika):
https://cemla.com/buscador/Vyhledávací databáze vystěhovalců do jižní latinské Ameriky 1800-1960
https://library-archives.canada.ca/engDatabáze kanadských pramenů (registry narození, oddavků, svateb + sčítání lidu + vystěhovalectví) + další odkazy v sekci „Search the Collection“

 

Vystěhovalectví do USA:
Vyhledávání v seznamu pasažérů, kteří z Evropy imigrovali do USA a přistáli na přistěhovalecké stanici Ellis Islandhttps://heritage.statueofliberty.org/
Seznam pasažérů, kteří po příjezdu na Ellis Island zemřeli mezi léty 1909-1911 v karanténěhttp://freepages.genealogy.rootsweb. ancestry.com/~quarantine/quar_a.htm
Seznamy pasažérů lodních společností od r. 1830 do r. 1945, kteří z přístavu Brémy cestovali do celého světahttp://www.passagierlisten.de/
Seznamy pasažérů lodních společností od r. 1850 do r. 1934, kteří z přístavu Hamburk cestovali do celého světa na Ancestry.comhttps://www.ancestry.com/search/collections/1068/
Dobové fotografie a malby k vystěhovalectví do USAhttp://www.maggieblanck.com/Immigration.html
Opisy sčítání lidu v USA (neúplné, přesto může pomoci)http://www.us-census.org/
Volně přístupné US Census z roku 1940 v USAhttp://1940census.archives.gov/
Hledání na stránkách National Archives (Národního archivu) ve Washingtonuhttps://www.archives.gov/research/
Vyhledávání „Social Security Death Index“ v jednom krokuhttp://www.stevemorse.org/ssdi/ssdi.html
Pokud znáte přesné datum narození předka v USA, měli byste jej nalézt v Social Security Death Master File“http://ssdmf.info/
Záznamy vystěhovalců do USA z Anglie, Francie, Německa, Itálie, Norska a Švédska (všeobecný rozcestník k této problematice)http://www.european-emigration.com/
Databáze vyhledávání norských vystěhovalců do USAhttps://www.norwayheritage.com/
Přes 15 milionů skenovaných novinových stránek z USA a Kanady, v nichž je možno vyhledávathttps://fultonsearch.org/
Databáze hřbitovů na severoamerickém kontinentuhttps://www.findagrave.com/memorial
Archiv Náprstkova muzeahttps://www.nm.cz/naprstkovo-muzeum-asijskych-africkych-a-americkych-kultur
Články k českému vystěhovalectví do USAhttp://www.czechemigrationmuseum.com/home
Československá mezinárodní genealogická společnost v Minnesotě (USA) = Czechoslovak Genealogical Society International (CGSI)https://www.cgsi.org/
Česká a Slovenská americká genealogická společnost (CSAGSI) v Illinois (USA)
https://csagsi.org/
Placená mezinárodní aplikace s 20 miliardami online záznamů – vhodné pro pátrání v Severní Americe i částečně Evropě (nutná registrace)https://www.ancestry.com/
Mormonský web s evidenčními prameny z celého světa, dostupné zdarma – vhodné pro pátrání po celém světě (nutná registrace)https://www.familysearch.org/
Web propojený s aplikací na Family Tree Builder + obsahuje online záznamy zejména ze Severní Ameriky (nutná registrace, funguje i jako free)https://www.myheritage.cz/

 

Mapy, kartografické prameny, indikační skici map a katastry:
http://www.manuscriptorium.com/apps/index.php
Sbírka map z Národní knihovny Praha
https://mapire.eu/Online mapy Rakousko-uherského soustátí (+ části Nizozemí)
https://www.staremapy.cz/Projekt 9 českých institucí (knihoven, univerzit)
https://mapy.vugtk.cz/pages/index.php?s=2&lg=czeMapový portál Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického (Plány Prahy, mapy krajů)
http://oldmaps.geolab.cz/?&&lang=csPrezentace starého mapování českého území
https://ags.cuzk.cz/archiv/Stránky Ústředního archivu zeměměřictví a katastru (náhrada za končící archivnimapy.cz!)
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/Nahlížení do katastru nemovitostí
https://geoportal.gov.cz/web/guest/mapNárodní geoportál INSPIRE (včetně map ČR z 50. let 20. stol., vrstvy s katastrem nemovitostí a vojenským mapováním)
http://lazarus.elte.hu/hun/digkonyv/topo/3felmeres.htmMapy 3. vojenského mapování v Rakousko-Uhersku
http://www.mza.cz/indikacniskici/Indikační skici vyhotovené pro Moravu
https://kontaminace.cenia.cz/Mapa ČSR z 50. let 20. století (obsahuje pouze ČR bez Slovenska)
https://mapy.mzk.cz/Molova mapová sbírka v Morav. zemské knihovně v Brně
http://www.chartae-antiquae.cz/Mapový portál obsahující zejména mapy z fondů velkostatků, ale i mapy z různých muzeí napříč Českou republikou
http://veduty.bach.cz/Veduty v českých a slovenských archivech vzniklé do roku 1850 (potřeba programu Zoomify – viz odkaz níže)
http://towns.hiu.cas.cz/index.phpHistorický atlas měst ČR
http://web2.mlp.cz/mapa1938/klad.phpOrientační plán hlavního města Prahy s okolím (1938)
http://web2.mlp.cz/mapa1938/rejstriky.phpRejstříky k orientačnímu plánu hlavního města Prahy a okolí z r. 1938
https://www.geoportalpraha.cz/cs/mapy/mapove-aplikaceMapová aplikace Geoportálu Praha (například mapa náletu na Prahu 14. 2. 1945 apod.)
https://mapy.cz/Nejkvalitnější a nejrozsáhlejší český mapový server (+ funkce Panorama)
https://www.google.com/maps/Celosvětový mapový portál (hlavně funkce Street view)
http://www.zoomify.com/Program, který používá řada zde uvedených odkazů na zobrazení map
http://www.starelesnimapy.cz/Projekt digitalizace starých lesních map a zahradních plánů (stránka je  po ukončení činnosti podpory Adobe Flash Playeru 31. 12. 2021 nefunkční bez náhrady)
http://www.vilemwalter.cz/mapy/Digitalizované staré mapy Moravy a města Brna (pozor běží na Flash playeru (jeho podpora končí v prosinci 2020)
https://app.iprpraha.cz/apl/app/dveprahy/Srovnávací mapy Prahy z let 1816, 1842, 1856, 1869, 1884, 1889, 1909-1914, 1920-1924, 1938, 1944 s ortofoto mapami od r. 1938 po rok 2020

 

Databáze stěhovavých a světem jdoucích rodů:
Genealogie pohodných v Čecháchhttp://vanek.free.fr/Resources/Pohodni%20Oxygen/index.htm?fbclid=IwAR3dNG1XFbFmPC3ieCbo2RiFT0OKxexDjtYToq-ligRWXASTUj0nBtQAuuo
Světské rodyhttps://1url.cz/0zZaE
Databáze rodů stěhovavých povolání (mlynáři, kantoři, šafáři, kováři, myslivci atd.)https://sites.google.com/site/mlynarsti/
 
Nejpoužívanější genealogické programy (=software):
ANCESTRY: ryze český bezplatný genealogický programhttps://ancestry.nethar.cz/
MY HERITAGE FAMILY TREE BUILDER: (obsahuje i češtinu) americký software vyvinutý pro genealogické stránky www.myheritage.com https://www.myheritage.cz/family-tree-builder
GENOPRO: (obsahuje i češtinu) poněkud odlišný styl zpracování, jde o trial verzi, po zaplacení se zpřístupní další možnosti editacehttps://www.genopro.com/ 
BROTHER´S KEEPER: https://www.bkwin.org/

Používané programy pro vlastní tvorbu rodinných stromů, rodokmenů a rodinných kronik:
ADOBE PHOTOSHOP (verze CS3-CS6, CC) placený profesionální program pro úpravu fotografií a obrázků včetně případných úprav pro www stránkyTrial verze volně ke stažení a vyzkoušení: https://www.adobe.com/cz/products/photoshop.html#
GIMP povedená bezplatná alternativa k Adobe Photoshop umožňující řadu podobných funkcí jako jeho placený kolega https://www.gimp.org/downloads/
CORELDRAW GRAPHICS SUITE (verze 7-13, X3-X9, 2020)Profesionální placený grafický software – obsahuje balík podpůrných programů, včetně vektorového editoruTrial verze volně ke stažení a vyzkoušení na 30 dní: https://www.coreldraw.com/cz/free-trials/
MICROSOFT WORD (verze 1997, 2003, 2007, 2010, 2013 2016, 2019 či OFFICE 365)placený špičkový textový editor je součástí sady Microsoft OFFICE; lze stáhnout řadu podpůrných šablon nebo vytvořit vlastníTrial verze volně ke stažení a vyzkoušení: https://www.microsoft.com/cs-cz/microsoft-365/try
OPENOFFICE Writer (verze 3.21, 3.41, 4.01)bezplatná alternativa k Microsoft Office Wordhttps://www.openoffice.cz/stahnout/openoffice-org
SCRIBUS (aktuálně verze 1.4.5)bezplatný alternativní textový editorhttps://www.scribus.cz/ziskat/
ZONER PHOTO STUDIO placený program pro úpravu fotografií se širokou škálou možných úpravTrial verze volně ke stažení a vyzkoušení: https://www.zoner.cz/download/stazeni-souboru.aspx
PDF CREATOR volně dostupný software určený pro tištění dokumentů do .pdf souborůhttps://www.pdfforge.org/pdfcreator/download
PDF SPLIT AND MERGE bezplatný software pro sloučení více pdf dokumentů dohromady s možností výběru použitých stran https://www.slunecnice.cz/sw/pdfmerge/

Volně stažitelné šablony k tvorbě rodinných stromů a rodokmenů:
Odkaz na stažení šablon „rodinných stromů“ (en)https://obituarieshelp.org/free_printable_blank_family_tree.html
Další stránka věnující se volně stažitelným šablonám ke genealogickému bádání (en)https://www.familytreemagazine.com/freeforms
Volně stažitelné šablony (en)https://www.familytreetemplates.net/
Volně stažitelné šablony (en)https://www.cyndislist.com/free-stuff/printable-charts-and-forms/?page=2