Co od nás obdržíte po dokončení prací na vybraném výstupu?

Zaktualizováno k 31. 1. 2020:

a) výsledek našeho hledání (výzkumnou zprávu či sepsání historie rodu či domu apod.) – na základě domluvy možno náš výstup předat v tištěné podobě, zaslat e-mailovou formou jako .pdf soubor, případně nahrát na některé z multimediálních zařízení (CD/DVD, USB flash disk – pokud si vyberete tuto variantu, je třeba se rozhodnout na počátku pátrání v dostatečném předstihu – děkujeme)

b) grafické ztvárnění vybraného typu genealogického výstupu v .pdf souboru 

c) vysvětlení nezvyklých nebo dnes již neužívaných slov/slovních spojení, povolání

d) výklad původu příjmení

e) rodinný strom v GEDCOM formátu (využíváme k jeho tvorbě stránek www.myheritage.cz a jejich programu Family Tree Builder)

*Soubory GEDCOM formátu jsou čistě textové a obsahují genealogické informace o individuálních osobách a data, které spojují tyto záznamy k sobě. Zároveň jde o univerzální formát pro výměnu a používání genealogických dat mezi různými genealogickými programy (více zde: cs.wikipedia.org/wiki/GEDCOM)

f) v případě zájmu doporučení, jakým směrem by se mohlo dále ubírat hledání

g) základní, případně v návaznosti na Vaše požadavky, detailní rozpis citací zdrojů