„VAŠE GENY …na dosah ruky“ – PROFESIONÁLNÍ GENEALOGICKÉ SLUŽBY NA CELÉM ÚZEMÍ ČR

Dobrý den, vítejte na genealogických stránkách genealogického týmu „VAŠE GENY …na dosah ruky“. Jsme tým zkušených, seriózních, zavedených a ochotných profesionálních genealogů, kteří pátrají po Vašich předcích na území dnešní České republiky. Na českém trhu působíme 10. rokem.

Naší prací i koníčkem je genealogie, rodopis, tvorba rodokmenu a dalších výstupů. Zjistíme vám, kde a jaký byl původní domov Vašich předků/ rodu, čím se živili, kolik měli dětí a na co umírali. A může toho být i více, například to, jak se vaši předci učili nebo kde bojovali. Nezapomeneme na české tradice, zvyky a důležité mezníky české historie, které neodmyslitelně patří k životu vašich předků. Dokážeme také zjistit kdy, a odkud Vaši předci připluli do Ameriky, pokud se vystěhovali z naší země. Jak dlouho jim trvala cesta a například i to, která loď je přivezla. Vypátráme pro Vás i osudy vašich příbuzných, kteří v Čechách zůstali, a jejichž život se ubíral jiným směrem.

S každým vypracovaným rodokmenem jsme odhalili mnoho rodinných tajemství a zajímavostí, co myslíte, jaká budou ta Vaše? Výstupem naší práce může být klasický rodinný strom, rodokmen, vývod nebo i rodinná kronika. Stejně tak jsme ochotni vám popřednášet o genealogii, a tématech s ní spojenými. 

Neváhejte nás kontaktovat skrze e-mailovou adresu: vasegeny@seznam.cz. Pokud Vám vyhovuje osobnější přístup, tak můžete využít i adres uvedených v kontaktech na každého z našich genealogů.

Mezi naše klienty patří nejčastěji lidé z jižních, středních a západních Čech, jakož i z Prahy, Brna, Moravy a Slezska. Stejně tak rádi přijmeme i zákazníky z ostatních koutů naší země. Těšíme se na spolupráci s Vámi – řídíme se heslem: „Poznáváním minulosti vlastních předků, poznáváme sami sebe“.

Tým „VAŠE GENY …na dosah ruky“ zleva: Hanka TLAMSOVÁ, Václav ČERNÝ, Josef DAVID a Martina KINDLMANOVÁ (září 2017)


Spolupracujeme s Českou genealogickou a heraldickou společností (ČGHSP) – centrálou v Praze i pobočkou v Táboře
   

Klíčová slova naší práce jsou: rodopis, genealogie, rodokmen, tvorba a sestavení rodokmenu, vývodů, přímých linií rodů, rodových kronik, přímých linií rodu se sourozenci a dalších.  

Již od 23. října letošního roku začíná genealogický kurz našeho kolegy Mgr. Václava Černého, Ph.D. v Muzeu středního Pootaví ve Strakonicích. Přijďte se podívat. Vždy od 17 hodin ve víceúčelovém sále muzea.

Kurz se skládá ze sedmi lekcí. Postupně se dozvíte, kde hledat informace o Vašich předcích a jak je používat při tvorbě vlastního rodokmenu. V závěru každé lekce se zájemci budou učit číst kurent.

Celý kurz (7 lekcí): 350 Kč / Jednotlivé lekce: 60 Kč (1 lekce)

https://muzeum-st.cz/aktuality/genealogicky-kurz + https://muzeum-st.cz/muzeum-strakonice/genealogicky-kurz

Upozorňujeme, že veškerá organizace a registrace ke kurzu je v dikci muzea (!) - rezervace u I. Novotná - 608 342 504

Náplň kurzu je následující:

1. lekce: pondělí 23. října 2023 od 17 hodin
Úvod do genealogie – pojmy, značky, základní literatura genealogická i odborná ve vztahu k životu předků

2. lekce: pondělí 30. října 2023 od 17 hodin
Církevní matriky – něco z historie jejich vedení, kde je hledat – práce s digiarchivy

3. lekce: pondělí 6. listopadu 2023 od 17 hodin
Celozemské katastry – Berní rula, Tereziánský, Josefský a Františkův katastr

4. lekce: pondělí 13. listopadu 2023 od 17 hodin
Pozemkové knihy – kde jsou, co v nich lze nalézt, jak s nimi pracovat

5. lekce: pondělí 20. listopadu 2023 od 17 hodin
Soupisy poddaných – jedinečný jihočeský pramen?

6. lekce: pondělí 27. listopadu 2023 od 17 hodin
Další prameny a práce s daty – Archivní fondy a jejich využití, Výhody a nevýhody jednotlivých genealogických programů

7. lekce: pondělí 4. prosince 2023 od 17 hodin
„Jak tedy na rodokmen?“ – závěrečná lekce, shrnutí poznatků a praktických rad pro vlastní bádání; genealogická poradna s vlastním pátráním účastníků kurzu