Změny v matričním zákoně

Přidáno 21. 12. 2023:

Tato stránka si klade za cíl prezentovat změny v matričním zákoně, který se v průběhu let dočkal různých novelizací. Detailněji se našem webu můžete seznámit s touto problematikou u dvou posledních novel. Tou, která je platná od 21. 11. 2019 do 31. 12. 2023 (Předpis č. 279/2019 Sb.) a následně s novelou platnou od 1. 1. 2024 (Předpis 414/2023 Sb.). Více viz odkazy níže, případně pododkazy v menu „Změny v matričním zákoně“.

 

Zákony – matriční a archivní problematika:
https://www.mvcr.cz/clanek/matriky-nahlizeni-do-matricnich-knih-a-sbirky-listin.aspxVšeobecně k matričnímu hledání na stránkách MVČR
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-301Původní znění Zákona o matrikách, jménu a příjmení atd. z r. 2000
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2023-414/zneni-0Novela matričního zákona (Předpis č. 414/2023 Sb.) k matričnímu bádání v ČR (platnost od 1. 1. 2024)
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-312Matriční zákon (Předpis č. 312/2013 Sb.) k matričnímu bádání v ČR
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-279Zákon č. 279/2019 Sb. – Zákon, kterým se mění některé zákony na úseku vnitřní správy (platnost do 31. 12. 2023)
k této problematice více zde na našem webu v sekci změny v matričním zákoně Informace_18-2019-Vyhledávání_v_MK_spr_poplatky_všem.pdfMetodika MVČR – oddělení matrik k výběru správních poplatků dle zákona č. 279/2019 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-499Zákon č. 499/2004 Sb. – Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů v aktuálním znění z 24. 4. 2019 (verze 17)