Podklady k rodové/ rodinné kronice

Tvorba rodové/ rodinné kroniky by měla být kombinací práce genealoga ve spolupráci se zadávajícím klientem. Zdárného kvalitního výsledku se nejlépe dosáhne ve chvíli, kdy sám zadavatel pomůže s několika důležitými body tvorby nebo poskytne vstupní materiály. Ideálně nám tak můžete pomoci v těchto bodech:

– 1) rodinné dokumenty – celkem široká kategorie – každý má většinou „něco doma“ – hodí se rodné/ křestní listy, domovské listy, oddací listy, úmrtní listy, parte, pamětní listy (např. na první svaté přijímaní); dále pak někteří mají sepsány díky svým předkům rodinné paměti či kroniky, dopisy, pracovní knížky, vojenské knížky, parte

– velmi hezkým dokumentem jsou rodinné majetkové a právní dokumenty (svatební smlouvy, trhové smlouvy, gruntovní převodní listiny, závěti=kšafty)

– do kroniky se dokonce hodí i fotografie náhrobků na rodinném hrobě atd.

– 2) rodinné fotografie – samozřejmě nejlepší je, když se ví, kdo na fotkách je, ale vždy se najdou i nějaké, které k rodině patří, jen už se neví přesně, kdo na nich je – i ty se dají ale do kroniky použít jako ilustrativní fota dle toho, co zobrazují

– 3) fotografie míst (obcí, zajímavostí v nich + samotných gruntů/usedlostí), odkud rod pocházel, kde žil – tzn. jak fotografie konkrétních usedlostí dle čísel popisných, tak i návsí obcí, kapliček, pomníků padlých z 1. a 2. světové války, okolní krajiny apod.

– 4) sepsání poslední kapitoly kroniky zadavateli kroniky – toto nám přijde jako velmi důležité – buď ve větách, nebo alespoň bodově v odkazech vždy prosíme zadávající o sepsání informací o životech, povoláních, důležitých místech žijících členů rodu/ rodiny či i o již zemřelých rodičích zadavatelů kroniky

Ukázka vzorových prací je ke stažení zde:

Václav Černý, Historie rodu RADA.pdf (5,65 MB)
Josef David, Rodinná kronika rodu PECHA z Markvarce.pdf (29,37 MB)