O nás

V pátrání a hledání Vašich předků se zaměřujeme na celou Českou republiku.

Naši profi genealogové + malířka – curriculum vitae:

Mgr. Václav Černý, Ph.D.Mgr. Václav Černý, Ph.D.

Mgr. Josef David Mgr. Josef David

Bc. Martina Kindlmanová Bc. Martina Kindlmanová

Mgr. Hanka Tlamsová Mgr. Hanka Tlamsová

Mgr. Nela Korbelová Mgr. Nela Korbelová

Mgr. Václav ČERNÝ, Ph.D. v letech 2010-2013 vystudoval obor Historie na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, studium úspěšně zakončil státní závěrečnou zkouškou, přičemž následně nastoupil na navazující studium stejného oboru, které dokončil v roce 2015. V roce 2020 pak dokončil úspěšně svá doktorské studia na Historickém ústavu Filozofické fakulty Jihočeského univerzity v Českých Budějovicích. Ke genealogii ho přivedl zájem o historii vlastní rodiny. Zájmově se věnuje genealogii přibližně od roku 2007, soustavněji od roku 2010 a profesionálně od roku 2013. Jeho zájmovou oblastí v rodopisu jsou pak jihozápadní Čechy, Vysokomýtsko a jihozápadní Morava. Je členem České genealogické a heraldické společnosti v Praze, pod jejíž záštitou v roce 2013 absolvoval rozšiřující kurz pro genealogy. V roce 2014 působil jako externí zaměstnanec Státního oblastního archivu v Třeboni. Mezi léty 2021-23 byl vědeckým pracovníkem Historického ústavu Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Mgr. Josef DAVID v letech 1999-2005 absolvoval všeobecné šestileté Gymnázium Pacov v Pacově. Následně mezi léty 2005-2012 řádně studoval obory „Historie“ a „Historie navazující“ na Historickém ústavu Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Jeho cesta k historii se datuje od útlého mládí, kdy vstoupil do školních lavic. Je primárně zaměřen na genealogii (rodopis) a období 2. poloviny 19. století (s přesahem do roku 1918), kdy jej zajímají také občanské a komunální elity. Samotné genealogii se zájmově věnuje přibližně od roku 1999, profesionálně pak od roku 2013. Jeho genealogicky zájmovými oblastmi jsou zejména jižní Čechy (Táborsko, Jindřichohradecko) a oblasti Pacovska, Pelhřimovska, Humpolecka včetně dalších částí Kraje Vysočina. Od května 2014 je členem České genealogické a heraldické společnosti v Praze. Od června 2019 vykonává funkci místopředsedy táborské pobočky České genealogické a heraldické společnosti v Praze.

Bc. Martina KINDLMANOVÁ v letech 2005-2009 absolvovala středoškolské studium na Vyšší odborné škole a Střední škole, s. r. o. v Českých Budějovicích, které zakončila maturitní zkouškou. Následně mezi roky 2009-2013 vystudovala bakalářské studium Archivnictví a pomocných věd historických na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kde rovněž pokračuje navazujícím studiem. Genealogií vlastní rodiny se zabývá zhruba od roku 2004, soustavněji od roku 2009, profesionálně pak od roku 2014. Její soukromý genealogický výzkum se týká zejména jižních Čech – především Prachaticka, Vimperska a Strakonicka, ale i středočeského Voticka a Benešovska. Momentálně je na mateřské dovolené.

Mgr. Hanka TLAMSOVÁ v letech 2005-2009 absolvovala studium na Biskupském gymnáziu J. N. Neumanna v Českých Budějovicích, které zakončila maturitní zkouškou. Následně vystudovala nejprve bakalářské studium oboru „Historie“, následně i magisterský obor „Historie navazující“ na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Genealogií vlastní rodiny se zabývala již od dětství, ale skutečný počátek její odborné genealogické praxe klade do roku 2010. Její soukromý genealogický výzkum se týká téměř výhradně jižních Čech – především Vltavotýnska a Českobudějovicka. Zároveň se specializuje na světské rody. Je členkou České genealogické a heraldické společnosti v Praze. V roce 2013 absolvovala rozšiřující kurz pro genealogy pořádaný ČGHSP. V roce 2014 působila jako externí zaměstnankyně Státního oblastního archivu v Třeboni. Momentálně je na mateřské dovolené.

Mgr. Nela KORBELOVÁ  vystudovala v letech 2006 – 2011 magisterský studijní program „Chemie konzervování – restaurování“ na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2011 se profesionálně věnuje restaurování předmětů kulturního dědictví, v současné době se zabývá konzervací archiválií ve Státním okresním archivu Strakonice. Od roku 2005 ilustruje knihy pro nakladatelství Tribun, Grada, ale i pro soukromé zájemce. Ilustruje jak beletrii, tak i odborné publikace a články. Kaligraficky zapisuje kroniky města Strakonice (kronika vítání občánků, svateb, výročí či kronika významných hostů).