Matriční zákon č. 414/2023 Sb. (platný od 1.1.2024)

Přidáno 21. 12. 2023:

Dne 14. 12. 2023 podepsal prezident České republiky novelu matričního zákona (Předpis č. 414/2023 Sb.). Přestože dosud nevyšla ve sbírce zákonů, v některých ohledech mění matriční pátrání již od 1. 1. 2024, kdy nabývá účinnosti.

Aktuální přehled změn v matričním zákoně je uveden níže v odkazech ke stažení. Hlavní změny budou na této stránce rozebrány až po nabytí účinnosti zákona po uveřejnění zákona v nové on-line e-sbírce zákonů (https://www.e-sbirka.cz/), jež bude poprvé pro veřejnost v provozu od 1. 1. 2024.

Aktuální schválená novela matričního zákona tak od 1. 1. 2024 nahrazuje dosud platný matriční zákon č. 279/2019 Sb. (https://www.e-sbirka.cz/sb/2019/279/2019-11-21?f=279%2F2019%20Sb.&zalozka=text / https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-279).

 

1) Úplné znění zákona o matrikách ve znění účinném od 1. 1. 2024 (zdroj informací: https://www.matrikaportal.cz/novela/)

https://site-1942917.mozfiles.com/files/1942917/UZ_ZoM_od_1_1_2024.pdf – modře označeny změny, které mají nabýt účinnost od 1. 1. 2024

 

Upozornění: Jediný závazný text je text novely publikovaný ve Sbírce zákonů, kde se objeví na konci roku 2023.

2) Tabulkový přehled změn ve správních poplatcích na úseku matrik a ověřování účinných od 1. 1. 2024 (zdroj informací: https://www.matrikaportal.cz/novela/):

Přehled o výši správních poplatků dotčených změnami zákona o správních poplatcích.pdf