Recenze genealogických programů

Recenze proběhla v r. 2015 – aktuálně se pracuje na aktualizaci a doplnění
Na následujících řádcích naleznete abecedně seřazené recenze nejpoužívanějších genealogických programů (softwaru) včetně rozboru práce s nimi, doplněné o ukázkové obrázky ve fotogaleriích. Přečíst si tak můžete recenze tohoto genealogického softwaru: Agelong Tree, Ahnenblatt, Ancestry, Brother´s Keeper, GenoPro, Gramps, MyHeritage Family Tree Builder a Rodokmen Pro.
 
*Kliknutím zvětšíte níže umístěné obrázky. Zmíněný článek si neklade nárok na úplnost celé palety genealogických programů, jenž v současnosti existují.
 
Základním výstupem, který umožňuje většina zde recenzovaných programů, je mezinárodně uznávaný standard GEDCOM formát – více k němu pod tímto odkazem:
 

AGELONG TREE (https://www.genery.com/)

První programem, na který se podíváme, je Agelong Tree verze 4.6, jenž je bohužel placený a jeho free verze umožňuje vložení informací pouze o čtyřiceti osobách, poté je nutné zaplatit licenci. Jedná se o ruský genealogický program vytvoření firmou Genery Software, založenou v roce 2002 v Novosibirsku. Dle mého názoru se jedná o uživatelsky nepříliš vydařený program, který by nepochybně potřeboval podrobný manuál. Výhodou je alternativa nastavení českého jazyka.
Uživatelem zadaná data program ukládá v projektech do vlastního formátu s koncovkou (.at4).  Možností, jak sdílet data s jinými genealogickými programy, je export, popřípadě import dat ze souborů formátu GEDCOM file s koncovkou (.ged), tedy mezinárodního formátu umožňujícího sdílení rodokmenů. Uživatelem vytvořenou databázi je tak možné otevřít i v jiných programech než právě ve výchozím Agelong Tree.

AHNENBLATT      (https://www.ahnenblatt.com)

Jedná se o původně německý genealogický program, který je dostupný ke stažení zdarma. Program má velice příjemné uživatelské prostředí a vzhled. V základní podobě máte zobrazen vývod v uživatelem vybrané části jeho databáze. Program bez problémů umožňuje import souborů typu GEDCOM. Základním typem souborů, ve kterých program ukládá uživatelem vytvořené databáze je Formát Ahnenblatt s koncovkou (.ahn). Program však umožňuje uživatelova data uložit také do formátů – GEDCOM, HTML, Webové stránky HTML, Malý RDK (.tt), Formát XML – Gedcom XML 6.0 a GedML a do formátu CSV.  Program je velmi přehledný a jednoduchý na ovládání. Je schopný vytvářet výpisy (předci, potomci, rodina, narozeniny, osobní karty) i

rodokmeny RDK (RDK před – (plakát); RDK po – (plakát), RDK před – po (plakát); RDK před). Velkou výhodou je možnost vyhodnocení databáze a zobrazení jejích statistik (pohlaví, rodné jméno, křestní jméno, místo, povolání, vyznání, žijící, počet dětí, věk žijící osoby, věk zesnulé osoby, věk nevěsty při sňatku, věk ženicha při sňatku, věk matky při narození 1. dítěte, věk otce při narození 1. dítěte). Statistiky se zobrazují formou koláčových grafů a je možné si zobrazit i podrobnosti podkladů k vytvoření statistiky v přehledné tabulce. Program má nainstalovanou češtinu, ale i po nainstalování programu je možné si jazykové rozhraní změnit. Program Ahnenblatt lze rozhodně doporučit začínajícím genealogům, avšak i pro pokročilejší genealogy může mít své kouzlo.


ANCESTRY       (https://ancestry.nethar.cz/)

Ancestry je původem český genealogický program, který má za sebou dlouhý vývoj a v českém genealogickém prostředí svou tradici. Program, jenž vyvinul Martin Doležal, od svého prvního publikování v roce 2003 prodělal mnoho změn, vyžádaných povětšinou připomínkami uživatelů programu. Program „Ancestry“ je po programu „MyHeritage Family Tree Builder“ pravděpodobně nejužívanějším genealogickým programem v českém prostředí a rozhodně neužívanějším původně českým programem. Uživatelem vytvořený soubor dat, ať rodina, rod či všechny osoby ve zkoumané lokalitě, se ukládá do souboru s koncovkou (.rodz), která je specifická právě pro program „Ancestry“. Pro převedení či sdílení dat s jiným programem umožňuje program „Ancestry“ jak export uložených dat do souboru s koncovkou (.ged), tak i import tohoto typu souboru do

programu. Výhodou je, že je možné jej zdarma stáhnout a bez jakýchkoliv omezení užívat full-verzi. Program dokáže uživatelem zadané informace vyhodnotit formou statistik a tabulek, přičemž do statistik zahrne pouze ty osoby, které mají vyplněny veškeré potřebné údaje. Statistiky je možné zobrazit kliknutím myši na kolonku Statistika rodokmenu, kdy se následně zobrazí všechny statistiky v jednom sloupci. Statistiky jsou nejdříve rozděleny podle pohlaví. Následují statistiky pro všechny osoby bez ohledu na pohlaví a další statistiky pod označením Další zajímavosti. Pokud uživatel zvolí možnost Tabulky, zobrazí se mu čtyři tabulky s rozčleněním četnosti narození, sňatků a úmrtí dle měsíců a dnů a četnost mužských a ženských křestních jmen. Obrovskou výhodou tohoto programu je možnost využívat jej v plné verzi zdarma.


BROTHER´S KEEPER       (https://www.bkwin.net/)

Jedná se o genealogický program, který byl vytvořen ve Spojených státech amerických, a který je určen výhradně pro operační systém Windows včetně jeho starších verzí. Původním jazykovým rozhraním je sice angličtina, ale je možné si při instalaci programu zvolit rovněž češtinu, kterou si následně uživatel nastaví také při prvním spuštění programu.  Pro nového uživatele je Brother´s Keeper málo přehledný a náročnější na ovládání. Po spuštění nabídne několik výstupů z vložené databáze. Konkrétně jde o „Rozrod – stromové schéma“, „Rozrod – okénkové schéma“, „Rozrod – textově (zákl. údaje)“, „Vývod – stromové schéma“, „Vývod – zhuštěné schéma“, „Abecední seznam“ a „Rodinné listy“. Přes výše zmíněnou možnost nastavení češtiny jako pracovního jazyka má Brother´s Keeper jeden závažný nedostatek.

Podobně jako další genealogické programy sice umožňuje import či export uložených dat ve formátu GEDCOM, ovšem nedokáže rozpoznat písmena s diakritikou. Pokud tedy uživatel exportuje data z jiného genealogického programu do formátu GEDCOM a následně je importuje do programu Brother´s Keeper, čeká na něj nemilé překvapení v podobě jmen a příjmení osob v jeho databázi (viz obrázek). Program totiž písmena s háčkem či čárkou automaticky nahradí písmenem „X“, takže v takto převedené databázi je téměř nemožné vyhledávat.  Podívejme se ale i na další možnosti, jenž nabízí. V případě, že uživatel importuje vlastní databázi ve formátu GEDCOM a rozhodne se vytvořit rodinný list, musí nejprve zvolit osobu, jejíž rodinný list chce zobrazit. Rodinný list, který se tímto způsobem vytvoří, obsahuje

jméno manžela, data a místa jeho narození a úmrtí a jména jeho rodičů. Rodinný list dále obsahuje jméno manželky, jména jejích rodičů, místo a datum sňatku vybraného páru. Součástí rodinného listu vytvořeného programem Brother´s Keeper 7 jsou i potomci, avšak jejich zápisy obsahují pouze jméno a příjmení, data a místa narození a úmrtí. Jejich případné sňatky a jména partnerů bohužel obsaženy nejsou. Oproti programům Agelong Tree a Ancestry umožňuje Brother´s Keeper tvorbu grafů, přičemž do vyhodnocení grafu může uživatel zahrnout buď všechny osoby v databázi, nebo využít volby předků či potomků jedné osoby. Takto lze vytvořit sloupcové grafy v kategoriích délka života, věk (u stále žijících), měsíc narození, měsíc úmrtí, měsíc sňatku, počet dětí v rodině (všechny rodiny), počet dětí v rodině (jen rodiny s dětmi).


GENOPRO      (https://www.genopro.com/)

GenoPro je placený genealogický program, který však nabízí možnost získat čtrnáctidenní volnou licenci mimo jiné pro studijní účely. Program si lze stáhnout na oficiálních stránkách, kde rovněž poskytovatel nabízí ke stažení zkušební verzi zdarma.

Databáze osob a jejich příbuzenské vztahy, které uživatel zadá do programu, se ukládají do souborů ve formátu GenoPro Files (.gno), avšak program umožňuje importovat databáze jak v tomto formátu, tak rovněž v souboru XML (.xml), GEDCOM formátu a textových souborech (.txt). Zároveň nabízí jazykové rozhraní i v češtině, nicméně při nahrání souboru GEDCOM vytvořeného jiným programem byla záhlavní lišta v angličtině, přestože vše ostatní již bylo v češtině. Program se jinak vyznačuje příjemným a jednoduchým zpracováním a práce s ním je velmi jednoduchá.


GRAMPS       (https://gramps-project.org/)

Gramps byl primárně vyvinutý pro operační systémy Linux a UNIX, je však možné s ním pracovat i v operačních systémech Windows a Mac OSX. Jde o čistě genealogický program, který má sice funkce pokročilého vyhledávání, nicméně jiné vyšší ambice si neklade.  Přesto je program schopný systematizovat některá data z vytvořené databáze. Program však bohužel vytváří grafy pouze tak, že sečte počet případů, kdy došlo k určité události a seřadí je podle četnosti. Výhodou je možnost, kterou program nabízí před vytvořením statistických grafů. Uživatel si totiž může nastavit vzorek osob, které chce do statistik zahrnout, a to podle data narození. Takto je možné rozčlenit osoby

zanesené v uživatelově databázi do kohort, které je možné následně vyhodnotit odděleně.  Program podporuje importování souborů ve formátu GEDCOM, byť pokud byl importovaný soubor vytvořen v programu s více funkcemi, je možné, že program rozezná a převede pouze ty informace, které jsou mu jasné. Překvapivá je však rozmanitost typů souborů, do kterých je možné v programu vytvořenou databázi exportovat. Program nabízí formáty Dokument CSV, GEDCOM, GeneWeb, Gramps XML (rodokmen), Gramps XML balíček (rodokmen a média), Web Family Tree, vCalendar a vCard.


MYHERITAGE FAMILY TREE BUILDER

(https://www.myheritage.cz/family-tree-builder)

V českém prostředí rozhodně nejvyužívanější počítačový program pro studium genealogických vazeb je MyHeritage Family Tree Builder. Na svých internetových stránkách se tvůrci dokonce pyšní označením „Světově nejpopulárnější rodinný historický program“.  Za programem stojí izraelská společnost MyHeritage původně sídlící v malém městečku Bnei Atarot, která se v roce 2012 přestěhovala do nového sídla v Or Yehuda rovněž v Izraeli. Program již při instalaci nabízí českou jazykovou mutaci, přičemž jazyk je možné změnit kdykoliv během další práce s programem. Úspěch tohoto genealogického programu tkví v několika aspektech, které tento program zároveň činí mezi ostatní konkurencí jedinečným. Program je jednoduchý na ovládání a má příjemné pracovní prostředí. Velkou výhodou je automatické vytvoření

tzv. rodinných webových stránek, na kterých může uživatel zveřejňovat výsledky svého snažení. S ohledem na velké množství uživatelů opravdu z celého světa je vynikající pomůckou funkce Smart Matches. Tato funkce umožňuje vyhledávání osob s podobnými životními daty a jmény, které uživatel zadal do svého rodokmenu, přičemž program sám určí míru shody obou osob. Tato funkce může genealogovi popřípadě historickému demografovi ušetřit spoustu času, protože pokud se objeví shoda, lze zobrazit i další příbuzné osoby, tedy sourozence, rodiče či potomky. Samozřejmě je nutné takovéto nálezy ověřit, ale ověření příslušného data a vztahu již není tak časově náročné jako někdy samotné pátrání v matričních či jiných zápisech.

Databáze se soubory dat vážícími se k jednotlivým osobám ukládá MyHeritage Family Tree Builder do souborů typu Compressed Unicode GEDCOM file (.uzed), nicméně podobně jako ostatní programy může exportovat data do souboru formátu GEDCOM (.ged) a takovéto soubory také importovat.  Program má tři úrovně, a to bezplatnou Basic verzi a pravidelnými ročními poplatky placenou verzi Premium. Basic verze však není oproti Premium verzi v základě nijak výrazně omezena. Premium má navíc možnosti pokročilého vyhledávání shod, vyhledávání v různých digitalizovaných materiálech a možnost umístit na internetové stránky více než 250 osob, které jinak tvoří hranici neplacené Basic verze programu. U verze Premium tvoří horní hranici počtu osob umístěných na rodinné webové stránky 2 500. Poslední, nejvyšší a rovněž nejdražší verze PremiumPlus již nemá žádná omezení. Family Tree Builder je rovněž schopný vytvořit řadu výpisů vázaných k uživatelem vybrané osobě a to včetně

Rodinného archu. Tento programem vytvořený výpis obsahuje všechny informace, který by při metodě rekonstrukce rodin měl obsahovat rodinný list. Nachází se zde životní data manželského páru, včetně jmen a životních dat jejich rodičů, dále životní data jejich potomků i s daty sňatků a jmény jejich partnerů. Stejně tak nabízí možnost vytvoření několika typů diagramů, které zachycují vytvořené rodokmeny.  Pokud uživatel umístí své poznatky na webové stránky, může využít možnost statistického vyhodnocení dat obsažených ve své  databázi. Když při otevření rodinných stránek zvolí možnost přejít na Rodinné statistiky, zobrazí se grafy a statistiky buď ze všech databází nahraných na webové stránky, nebo si mezi nimi může zvolit, kterou databázi má zájem vyhodnotit. Uživateli se následně zobrazí sedm záložek, pod nimiž se nacházejí zpracované grafy k daným tématům. Těmi záložkami jsou Přehled, Místa, Věk, Narození, Svatby, Děti a Rozvody.


RODOKMEN PRO        (https://www.rodokmenpro.cz/download/index.php)

Je druhým českým zástupcem v tomto výběru, oproti ostatním je relativně nový. Pro dlouhodobější práci je nutné zakoupit licenci, přesto je možné program vyzkoušet v rámci patnáctidenní free verze, která neskýtá žádná omezení. Po uplynutí patnáctidenní lhůty již nelze ukládat nová data na disk, i když možnost exportu již zadaných dat, tisku či zpřístupnění na internetu zůstává.

Program ukládá vytvořené databáze do souborů RodokmenPro (.rp), avšak umožňuje i výstup dat do souboru GEDCOM, stejně tak i import takovýchto souborů. Přestože se jedná o placený produkt, obsahuje pouze ty nejzákladnější funkce, které by měl genealogický program mít. Mnohé neplacené verze jiných genealogických programů nabízejí mnohem více funkcí než RodokmenPro. Program je možné postavit na stejnou úroveň s programem GenePro, co se možností zpracování a výstupů vložených dat týče.