Praktické kroky – jak na vlastní rodokmen?

Zde předkládané informace vychází z přednášky Mgr. Josefa Davida z roku 2014, tudíž je třeba brát s rezervou informace kolem digitalizace evidenčních pramenů, která za posledních 6 let značně pokročila. Stejně tak se rozšířil počet genealogicky zaměřené literatury a řada webových odkazů je dnes pod jinými odkazy či bohužel neexistují. Nicméně základní principy matričního pátrání a informace včetně řady odkazů jsou platné do dnešních dní.

Vzhledem k nefunkčnosti webových adres řady odkazů (řada webů prošla změnou prezentace i změnou svých webových adres), doporučujeme využít náš aktuální genealogický rozcestník.