Ceník dobíhajících genealogických pátrání (květen-srpen 2021)

Nabízíme variabilní ceny v závislosti na rozmanitosti zakázky (vše po domluvě s klientem). Kromě níže uvedených položek, je možno se domluvit i na práci menšího či většího rozsahu, kde by se cena upravovala dle náročnosti hledání a nákladnosti cestování za dohledáváním informací. V tomto případě bychom Vám sestavili orientační ceník s přibližnou cenou naší práce. Snažíme se maximálně vycházet vstříc přání zadavatelů  a preferujeme osobní přístup.

Hledáte-li aktuální ceník výmalby genealogických zakázek, klikněte níže:

 

Platné od 26. 5. 2021 do 31. 8. 2021:

Archivní zdroje (matriky a další):
Dohledání 5-10 matričních záznamů (křtu/ narození, oddavků, úmrtí/ pohřbení) – vyhledáváme minimálně od 5 záznamů!225,- Kč za záznam
Dohledání více než 10 matričních záznamů (křtu/ narození, oddavků, úmrtí/ pohřbení)175,- Kč za záznam
+ pokud navíc přepis (+ i překlad) matričního záznamu+ 150,- Kč
Přepis 1 stránky nematričních archivních zdrojů „nafocených v archivu či z digi archivů“ (např. urbáře, pramenů z archivu obcí a měst atd.)300,- Kč
+ pokud i jejich překlad (z latiny, němčiny)+ 300,- Kč
Kontrola klientem nalezených/ dodaných údajů/záznamů v jeho rodokmenu/ rozrodu/ vývodu/ přímé linii/ přímé linii se sourozenci či jiném výstupu75,- Kč za záznam
Nahrazení chybného záznamu správným u klientem nalezených/ dodaných údajů/ záznamů175,- Kč za záznam
*více k tomu, jak účtujeme základní hledání – upřesnění: primárně vždy hledáme nejprve v matričních knihách. V nich pak za dohledaný záznam považujeme pouze záznam, kde bylo uvedeno přesné datum (den + měsíc a rok nebo čistě jen přesný rok, není-li zachováno celé datum). Tzn. zjednodušeně se mezi dohledané údaje nepočítají údaje/ záznamy s doplňujícími slovy před číselným údajem (před, po, kolem, mezi, možná, asi).

 

Odhadované finanční rozmezí u nejoblíbenějších typů zakázek:
přímá linie rodu3000,- – 6000,- Kč
2 přímé linie rodů (otcovská, mateřská)6000,- – 12.000,- Kč
přímá linie rodu se sourozenci16.500,- – 25.500,- Kč
4 generační vývodaž 6475,- Kč
5 generační vývodaž 13.475,- Kč
6 generační vývodaž 27.475,- Kč
7 generační vývodaž 55.475,- Kč
8 generační vývodaž 111.475,- Kč
rodokmen35.000,- – 65.000,- Kč (základní rozmezí)
*Odhadovaná suma vychází z naší zkušenosti s daným genealogickým výstupem, jelikož každý rod je jinak rozsáhlý a velký + záleží i na dochovanosti pramenů. U vývodu se dá spočítat dopředu maximální počet dohledaných údajů k osobám (viz výše). Odkaz na námi NABÍZENÉ SLUŽBY.
Rodinná kronika:
V případě zájmu o vytvoření rodinné kroniky za 1 normostranu (=1800 znaků)250,- Kč
* náklady na tisk a vazbu rodinné kroniky nejsou započítávány do výsledné ceny kroniky. Aktuálně v době covidové pandemie tisk a vazbu kronik nezajišťujeme. Děkujeme za pochopení. Zároveň nesepisujeme rodinnou kroniku z vývodu a rozrodu.

Čím nám můžete pomoci při tvorbě rodinné kroniky o svém rodu? – více ZDE

Odborná rešerše:
Zpracovávání odborné rešerše – např. historie domu/ usedlosti/ gruntu; historie vesnice apod.400,- Kč/hod.
*zpracování odborné rešerše spočívá pouze v nalezení příslušných záznamů. Přepisy a překlady nalezených záznamů, cestovné a sepsání poznatků do podoby knihy (např. historie usedlosti) je účtováno podle příslušných položek v ceníku.

Dopátrávání předků před rokem 1750:
V případě, že nás oslovíte, abychom Vám dopátrali předky, kdy již máte výstup hotov do roku 1750 či níže, je způsob účtování a dohledání nastaven výhradně takto:
-1) nejprve následuje kontrola klientem dohledaných/ poskytnutých údajů a jmen, zda jsou správně (75,- Kč, pokud je po ověření genealogický údaj správně; 175,- Kč, pokud není údaj správně a my jej nalezneme)

důvod: spojujeme své „jméno“ s Vaším výstupem, tím pádem je zcela zásadní, aby informace a údaje byly uvedeny správně

-2) pátrání z naší strany pro Vás směrem do minulosti je účtováno jako odborná rešerše (400,- Kč za každou hodinu bez ohledu, zda se podaří nalézt či nenalézt osoby a údaje do výstupu), již ne dle dohledaného genealogického údaje

důvod, proč je pátráno způsobem odborné rešerše, a ne za dohledaný údaj: matriční knihy z doby od 1. pol. 17. stol. do poloviny 18. stol. jsou velmi často bez jmenných indexů, obsahují rapidně více lokalit a jde často o několika set stránkové matriční knihy, které je nutno projít stránku po stránce – zápis po zápisu. Vzhledem k tomu, že není možné hledat hodiny a hodiny „zadarmo“, jsme nuceni přistoupit k tomuto nastavení

 

Studium v gruntovních pozemkových knihách:
Přepis 1 stránky z pozemkové knihy (čeština/ staročeština) včetně vysvětlení základních pojmů uvedených v textu300,- Kč
Přepis a (volný) překlad 1 stránky z pozemkové knihy (němčina, latina) včetně vysvětlení základních pojmů uvedených v textu600,- Kč
*přepisy z pozemkových gruntovních knih nabízíme výhradně a pouze jako rozšíření k již zpracovaným genealogickým výstupům našich klientů, případně jako doplňující pramen do rodinných kronik účtovaný dle výše uvedeného ceníku. Samostatně přepisy nenabízíme.

Další nabízené služby:
Doprovod a pomoc klientovi při bádání v archivu300,- Kč/hod.
Hodina práce v archivu (národním, státním oblastním, zemském, okresním či ve speciálním)150,- Kč/hod.
Smluvená genealogické konzultace s klientem (telefonická; pokud osobní nutno připočíst cestovné)400,- Kč/ hod.
Cestovné na matriční úřady, do archivů, po katastrálních úřadech či na osobní konzultace s klientem4,- Kč za 1 km

 

Tisk genealogických výstupů/ rodinných kronik:
V případě zájmu klienta zprostředkováváme tisk hotového rodokmenu či jiného z námi nabízených genealogických výstupů (vývodu, přímé linie se sourozenci, přímé linie atd.). Zprostředkováváme Vám tisk výstupů u tiskáren: Abc Tiskárna ChotovinyDPrint České Budějovice.

U zakázek si účtujeme pracovní zálohu (ta se liší s velikostí/náročností pracovního zadání a termínem dokončení). Pracovní záloha je následně odečtena z výsledné požadované ceny zakázky. Splatnost zálohy je do 14 dní od započetí práce na sjednané zakázce bankovním převodem na účet zhotovitele.

Zakázka v rozmezí částek/ částkyVýše záloh/y na počátku prací
a) do 6000,- Kč u přímé liniezáloha 1000,- Kč
b) 6001,- Kč – 12.000,- Kčzáloha 3000,- Kč
c) nad 12.000,- Kč u přímé linie rodu se sourozenci + 6 generačního vývoduzáloha 5000,- Kč
d) nad 12.000,- Kč u rodokmenů/ rozrodů/ 7, 8 či 9 generačních vývodůzáloha 10.000,- Kč – často během realizace dochází k úhradě několika dalších pracovních záloh (zakotveno ve smlouvě), aby výsledná částka nebyla pro klienta na ráz příliš vysoká

 

Splatnost konečné (doplatkové) faktury je stanovena na 7 kalendářních dní od dokončení zakázky a vystavení faktury – převodem na bankovní účet zhotovitele.

 

Uváděné ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH!

Souhrn našich nabízených služeb v „jednom“:

.PDF verze:Manual_nabizene_sluzby-VASE_GENY_2.vyd_2021.pdf (1,08 MB)