Ceník dobíhajících genealogických pátrání (2019-20)

Nabízíme variabilní ceny v závislosti na rozmanitosti zakázky (vše po domluvě s klientem).

Kromě níže uvedených položek, je možno se domluvit i na práci menšího či většího rozsahu, kde by se cena upravovala dle náročnosti hledání a nákladnosti cestování za dohledáváním informací. V tomto případě bychom Vám sestavili orientační ceník s přibližnou cenou naší práce. Snažíme se maximálně vycházet vstříc přání zadavatelů  a preferujeme osobní přístup. Aktuální ceník je totožný s jeho podobou z roku 2019.

Hledáte-li ceník výmalby genealogických zakázek, klikněte níže:

 

Platné od 1. 1. 2019:

Archivní zdroje (matriky a další):
Dohledání 1-10 matričních záznamů (křtu/narození, oddavků, úmrtí/pohřbení)250,- Kč za záznam
Dohledání více než 10 matričních záznamů (křtu/narození, oddavků, úmrtí/pohřbení)175,- Kč za záznam
+ pokud navíc přepis (+ i překlad) záznamu+ 150,- Kč
Přepis 1 stránky nematričních archivních zdrojů „v archivu“ (např. urbáře, pramenů z archivu obcí a měst atd.)250,- Kč
+ pokud i jejich překlad (z latiny, němčiny)+ 100,- Kč
Kontrola klientem nalezených záznamů v jeho rodokmenu/rozrodu/vývodu/přímé linii/přímé linii se sourozenci75,- Kč za záznam
Nahrazení chybného záznamu správným u klientem nalezených záznamů175,- Kč za záznam
*Více k tomu, jak účtujeme základní hledání – upřesnění: Primárně vždy hledáme nejprve v matričních knihách. V nich pak za dohledaný záznam považujeme pouze záznam, kde bylo uvedeno přesné datum (den + měsíc a rok nebo čistě jen přesný rok). Tzn. mezi dohledané údaje se nepočítají údaje s doplňujícími slovy před číselným údajem (před, po, kolem, mezi, možná, asi).

Odhadované finanční rozmezí u nejoblíbenějších typů zakázek:
Přímá linie rodu2400,- – 5400,- Kč
2 přímé linie rodů (otcovská, mateřská)5400,- – 9800,- Kč
Přímá linie rodu se sourozenci16.500,-  – 25.500,- Kč
4 generační vývodaž 6475,- Kč
5 generační vývodaž 13.475,- Kč
6 generační vývodaž 27.475,- Kč
7 generační vývodaž 55.475,- Kč
8 generační vývodaž 111.475,- Kč
rodokmen35.000,- – 65.000,- Kč
*Odhadovaná suma vychází z naší zkušenosti s daným genealogickým výstupem, jelikož každý rod je jinak rozsáhlý a velký + záleží i na dochovanosti pramenů. U vývodu se dá spočítat dopředu maximální počet dohledaných údajů k osobám (viz výše). Odkaz na námi NABÍZENÉ SLUŽBY.
Rodinná kronika:
V případě zájmu o vytvoření rodinné kroniky za 1 normostranu (=1800 znaků)250,- Kč

*Poskytujeme 10 % slevu z výsledné ceny rodinné kroniky, která je vytvořena z námi realizovaného výstupu „přímé linie rodu“ či „přímá linie rodu se sourozenci“; náklady na tisk a vazbu rodinné kroniky nejsou započítávány do výsledné ceny kroniky. Záleží na zadavateli zakázky, zda si od nás nechá udělat tisk a vazbu či se spokojí s .pdf verzí, kterou si následně dle své libovůle nechá vytisknout a svázat. Zároveň nesepisujeme rodinnou kroniku z vývodu a rozrodu. Děkujeme za pochopení.

Odborná rešerše:
Zpracovávání odborné rešerše – např. historie domu250,- Kč/hod.

 

Studium v gruntovních pozemkových knihách:
Výklad 1 stránky z pozemkové knihy (čeština/staročeština)250,- Kč
Výklad 1 stránky z pozemkové knihy (němčina, latina)350,- Kč

 

Další nabízené služby:
Doprovod a pomoc klientovi při bádání v archivu200,- Kč/hod.
Hodina práce v archivu (národním, státním oblastním, zemském, okresním či ve speciálním)150,- Kč/hod.

Dále si účtujeme cestovné na matriční úřady, případně cesty po oblastních/zemských archivech (Brno, Litoměřice, Plzeň, Opava, Praha, Třeboň, Zámrsk) a jejich pobočkách + okresních archivech + do národního archivu + po katastrálních úřadech. Dopravné a práce v terénu je cenově individuální u každého z našich genealogů. Dopravné u Mgr. Černého a Mgr. Davida je stanoveno na 4,- Kč za 1 km.

U některých (větších) zakázek si také účtujeme pracovní zálohu (ta se liší s velikostí/náročností pracovního zadání a termínem dokončení). Pracovní záloha je následně odečtena z výsledné požadované ceny zakázky. Splatnost zálohy je do 14 dní od započetí práce na sjednané zakázce bankovním převodem na účet zhotovitele. Ve výjimečných případech (termínu kratším 3 měsíců a méně = 90 dní a méně) jsme též ochotni udělat expresně Vaši zakázku, ale s 30 % přirážkou k běžné ceně.

Zakázka v rozmezí částek/ částkyVýše záloh/y na počátku prací
a) do 5400,- Kč (zejména u přímých linií)žádná záloha
b) 5401,- Kč – 9999,- Kčzáloha 3000,- Kč
c) nad 10.000,- Kč u přímých linií se sourozenci/ vývodůzáloha 5000,- Kč
d) nad 10.000,- Kč u rodokmenů/rozrodů/ vývodůzáloha 10.000,- Kč (často během realizace dochází k úhradě několika dalších pracovních záloh, aby výsledná částka nebyla pro klienta na ráz příliš vysoká)

Splatnost konečné (doplatkové) faktury je stanovena na 7 kalendářních dní od dokončení zakázky a vystavení faktury – převodem na bankovní účet zhotovitele.

Uváděné ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH!

Souhrn našich nabízených služeb v „jednom“:

.PDF verze:Manual_nabizene_sluzby-VASE_GENY_1.vyd_2020.pdf (967 kB)